Översättningstjänst

Översättningsbyrå EUSERE - en omfattande översättningstjänst
. Översättnings- och layouttjänster från samma ställe - spar dig tid och pengar.
. Flera språk och områden erbjuds.
. Professionella översättare och effektivt kvalitetssäkringssystem.

Textstorlek Decrease Textstorlek Increase Textstorlek

Litauiska-engelska-litauiska översättningstjänster

Vi erbjuder översättningar från litauiska till engelska och från engelska till litauiska.

Vi kommer även på begäran att redigera en översättning efter färdigställande. Detta kan bli nödvändigt där översättningen riktar sig till en bredare läsekrets - som det till exempel är vid manualer eller pressmeddelanden.

Filformat vid översättningar

Översättningar kan levereras i nästan alla filformat, oavsett om de är för webbsidor, flashbannér eller högkvalitativt utskriftsmaterial . Tidigare erfarenhet har visat att detta är runt 2-3 gånger billigare än att låta en separat reklamfirma eller grafisk designer göra layouten. Vi har de senaste versionerna av all större grafisk programvara som finns inom industrin och köper alltid mer vid behov.

Litauiska

Litauiskan är det officiella språket i Litauen och det finns totalt omkring 4 miljoner infödda talare, varav omkring 3 miljoner bor i landet. Som ett baltiskt språk, har det två huvuddialekter, augstaitiskan och zemaitiskan. Det skrivna språket använder en variant av det latinska alfabetet. Det är möjligen ett av de äldsta Indoeuropeiska språken, och det sägs att "vem som helst som vill höra hur en Indo-Europe talade borde komma och lyssna till en Litauisk bonde" (Antoine Meillet). Det är ett av EU:s officiella språk.


För att fråga efter en översättningsoffert kan du antingen maila oss på tiedustelut(at)eusere.com (at = @) eller ringa oss på +358 (0)20 757 9500.