Översättningstjänst

Översättningsbyrå EUSERE - en omfattande översättningstjänst
. Översättnings- och layouttjänster från samma ställe - spar dig tid och pengar.
. Flera språk och områden erbjuds.
. Professionella översättare och effektivt kvalitetssäkringssystem.

Textstorlek Decrease Textstorlek Increase Textstorlek

Finska-ungerska-finska översättningstjänster

Vi erbjuder översättningar från finska till ungerska och från ungerska till finska.

Vi kommer även på begäran att redigera en översättning efter färdigställande. Detta kan bli nödvändigt där översättningen riktar sig till en bredare läsekrets - som det till exempel är vid manualer eller pressmeddelanden.

Filformat vid översättningar

Översättningar kan levereras i nästan alla filformat, oavsett om de är för webbsidor, flashbannér eller högkvalitativt utskriftsmaterial . Tidigare erfarenhet har visat att detta är runt 2-3 gånger billigare än att låta en separat reklamfirma eller grafisk designer göra layouten. Vi har de senaste versionerna av all större grafisk programvara som finns inom industrin och köper alltid mer vid behov.

Ungerska

Som medlem av den finsk-ugriska familjen är ungerskan inte besläktad till något annat språk i centrala Europa. Den har omkring 13 miljoner talare, av vilka de flesta bor i Ungern, men det finns även ungersktalande i Rumänien, Slovakien, Serbien, Ukraina, Kroatien, Österrike och Slovenien liksom även andra länder med ungerska samhällsgrupper. Ungerska lånord i engelskan inkluderar coach (namngivet efter byn Kocs), goulash och paprika. Ungerska är också ett officiellt språk inom EU.
För att fråga efter en översättningsoffert kan du antingen maila oss på tiedustelut(at)eusere.com (at = @) eller ringa oss på +358 (0)20 757 9500.