Översättningstjänst

Översättningsbyrå EUSERE - en omfattande översättningstjänst
. Översättnings- och layouttjänster från samma ställe - spar dig tid och pengar.
. Flera språk och områden erbjuds.
. Professionella översättare och effektivt kvalitetssäkringssystem.

Textstorlek Decrease Textstorlek Increase Textstorlek

Översättningsbyrå EUSERE - andra språkpar

Var god fråga oss om översättningar till andra par än de som listats på denna webbsida, eftersom vi även kan erbjuda många andra sorters översättningar.

Vi kan till exempel erbjuda översättningar inom nästan alla språkpar om mål- eller källspråket i översättningen är engelska.

Vi kommer även på begäran att redigera en översättning efter färdigställande. Detta kan bli nödvändigt där översättningen riktar sig till en bredare läsekrets - som det till exempel är vid manualer eller pressmeddelanden.

Filformat vid översättningar

Översättningar kan levereras i nästan alla filformat, oavsett om de är för webbsidor, flashbannér eller högkvalitativt utskriftsmaterial . Tidigare erfarenhet har visat att detta är runt 2-3 gånger billigare än att låta en separat reklamfirma eller grafisk designer göra layouten. Vi har de senaste versionerna av all större grafisk programvara som finns inom industrin och köper alltid mer vid behov.

För att fråga efter en översättningsoffert kan du antingen maila oss på kundservice(at)eusere.fi (at = @) eller ringa oss på +358 (0)20 757 9500.